Danh từ không đếm được trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có hai loại danh từ, đó là danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Các bạn mới học tiếng Anh cũng như là đã học lâu năm thường hay mắc lỗi không phân biệt được đâu là danh từ đếm được còn đâu là danh từ không đếm được. Trong bài viết này, Phuong Nam Education sẽ cung cấp cho các bạn một số danh từ không đếm được và cách phân loại chúng.

Danh từ không đếm được là gì?

Danh từ không đếm được là những vật, chất liệu hay nguyên liệu mà ta không thể tách ra để đếm từng cái được. Ví dụ như từ “water”, ta không đếm được “one water” hay “two water”. Ta có thể đếm được vật chứa hay thể tích của nước ví dụ như “a glass of water” hay “a bottle of water” hoặc là “1 litre of water” nhưng bản thân từ “water” không thể đếm được.

Ví dụ:

 • Can I have a cup of water please?
  Cho tôi một ly nước được không?

A1grammar

Can I have a cup of water please?

Danh từ không đếm được không có dạng số nhiều do đó không thêm “s” vào sau các danh từ không đếm được. Tương tự ta không dùng từ chỉ số lượng trước danh từ không đếm được như “a”, “an”, “one”, “two”, …

Phân loại các danh từ không đếm được

 • Chất lỏng: milk, water
 • Ý tưởng: advice, chaos, motivation
 • Bột và ngũ cốc: rice, wheat, sand
 • Hiện tượng tự nhiên: sunshine, snow, rain, weather
 • Trạng thái: sleep, stress, childhood
 • Cảm xúc: anger, happiness, courage
 • Khí: oxygen, air

Ngữ pháp đối với các danh từ không đếm được

Chúng ta thường xem danh từ không đếm được là số ít để ta dùng động từ chia dạng số ít theo sau.

Ví dụ:

 • The milk is spoiled.
  Sữa này bị hư rồi.
 • The gas exists from the bump.
  Khí ga thoát ra từ ống.

A1grammar

The milk is spoiled.

Để nói về số lượng của một danh từ không đếm được ta phải dùng một từ khác.

Water: a cup of water, a bottle of water, 2 liters of water.

Information: a piece of information.

Tùy vào từng trường hợp mà một số từ vừa là danh từ đếm được vừa là danh từ không đếm được

 • Currency:

Đếm được: VND and YND are two accepted currencies.

Không đếm được: Your ideas began to gain currency after the election.

 • Hair:

Đếm được: There is one hair in my food.

Không đếm được: My hair is light.

A1grammar

There is one hair in my food.

 • Room:

Đếm được: My house has 4 rooms.

Không đếm được: Is there any room for me to sit?

 • Work:

Đếm được: This is one of my greatest works.

Không đếm được: I need work.

A1grammar

 I need work.

Luyện tập

1. Shopping _____ my favorite timekiller.

 1. is
 2. are
 3. am

2. There _____ so much information that you can research on this topic.

 1. am
 2. is
 3. are

3. No aid ____ enough to ease the pain of the dead.

 1. am
 2. are
 3. is

4. Water _____ 70% of the Earth’s surface.

 1. cover
 2. covering
 3. covers

5. Did you hear ______ news about the accidents?

 1. many
 2. much
 3. a

Đáp án: 1. A, 2. B, 3. C, 4. C, 5. B

Đó là những gì bạn cần biết về danh từ không đếm được. Bạn cần tìm thêm nhiều danh từ không đếm được khác để mở rộng vốn từ của mình. Bên cạnh đó làm thật nhiều bài tập để nhớ được các điểm ngữ pháp đi kèm để bạn không nhầm lẫn giữa danh từ đếm được và danh từ không đếm được.

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Phân biệt Many, Much, A lot of và Lots of
Phân biệt Many, Much, A lot of và Lots of

Many, Much, A lot of và Lots of rất dễ bị nhầm lẫn vì nghĩa chung của các từ này là “nhiều”. Bài học hôm nay sẽ giúp các bạn cách phân biệt các từ...

Cách sử dụng đại từ nghi vấn (Question Words)
Cách sử dụng đại từ nghi vấn (Question Words)

Khi mới bắt đầu học tiếng Anh, đại từ nghi vấn sẽ là một trong những kiến thức đầu tiên các bạn được dạy. Nếu các bạn cần ôn tập về điểm ngữ pháp...

Sở hữu cách trong tiếng Anh
Sở hữu cách trong tiếng Anh

Sở hữu cách là một trong những kiến thức cơ bản của ngữ pháp tiếng Anh. Đối với các bạn vừa làm quen với tiếng Anh, việc hiểu rõ điểm ngữ pháp này...

Cách sử dụng So sánh hơn và So sánh nhất
Cách sử dụng So sánh hơn và So sánh nhất

Bài học hôm nay sẽ là cách sử dụng so sánh hơn và so sánh nhất. Nếu bạn muốn những kiến thức cơ bản nhất của điểm ngữ pháp này, đừng bỏ qua bài học...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat