Cách sử dụng đại từ nghi vấn (Question Words)

Gần như tất cả các câu hỏi trong tiếng Anh đều sẽ sử dụng đại từ nghi vấn. Vì vậy, điểm ngữ pháp này rất quan trọng. Với những bạn đang có những bối rối, thắc mắc về điểm ngữ pháp này, hãy theo dõi bài viết bên dưới để giúp củng cố kiến thức nhé!

Đại từ nghi vấn là gì?

Đại từ nghi vấn là từ có chức năng được sử dụng để đặt một câu hỏi, chẳng hạn như What, Where, When, Why, Who và How,... Những từ này còn được gọi là Wh-words vì trong tiếng Anh hầu hết chúng đều bắt đầu bằng Wh-.

Cấu trúc của đại từ nghi vấn

Khi đại từ nghi vấn đóng vai trò chủ ngữ (không có trợ động từ), công thức sau sẽ được sử dụng:

Công thức:

Question word + verb + object?

Ví dụ: 

 • Who takes you to school?

Ai đưa bạn đến trường?

 • Who ate my food last night?

Ai ăn đồ ăn của tôi tối qua?

who takes you to school

Who takes you to school?

Khi đại từ nghi vấn đóng vai trò tân ngữ, ta sử dụng công thức sau:

Công thức:

Question word + auxiliary + subject + verb + (object)?

Ví dụ: 

 • Where did you meet her?

Bạn gặp cô ấy ở đâu?

 • When will you marry her?

Khi nào bạn cưới cô ấy?

Một số đại từ nghi vấn cơ bản

What

Dùng để hỏi về một sự vật, sự việc.

Ví dụ:

 • What’s your name?

Tên bạn là gì?

 • What are you doing?

Bạn đang làm gì thế?

Where

Dùng để hỏi ai đó về một địa điểm, nơi chốn.

Ví dụ:

 • Where are you from?

Bạn đến từ đâu?

 • Where is my mom?

Mẹ của tôi đâu rồi?

where are you from

Where are you from?

When

Dùng để hỏi về thời gian, thời điểm.

Ví dụ:

 • When was the last time you came here?

Lần cuối bạn tới đây là khi nào?

 • When will you graduate?

Khi nào bạn sẽ tốt nghiệp?

When will you graduate

When will you graduate?

Why

Dùng để hỏi lý do, nguyên nhân.

Ví dụ:

 • Why did you do that?

Tại sao bạn làm thế?

 • Why didn’t you go to school yesterday?

Tại sao bạn không đi học hôm qua?

Who

Dùng để hỏi ai, người nào.

Ví dụ:

 • Who are you?

Bạn là ai?

 • Who is the boy with the blue shirt?

Bạn nam với cái áo xanh là ai?

How

Dùng để hỏi về 1 hoàn cảnh hoặc trạng thái.

Ví dụ:

 • How did you do that?

Bạn làm cách nào thế?

 • How do you go to school?

Bạn đến trường bằng cách nào?

how do you go to school

How do you go to school?

Whose

Dùng để hỏi về sự sở hữu (của ai).

Ví dụ:

 • Whose dog is this?

Con chó này của ai thế?

 • Whose birthday is it today?

Hôm nay là sinh nhật ai thế?

Which

Dùng để hỏi về các sự lựa chọn.

Ví dụ:

 • Which is the best solution for this problem?

Giải pháp tốt nhất cho vấn đề này là gì?

 • Which one do you prefer? Red or blue.

Bạn thích cái nào hơn? Đỏ hay xanh.

which is the best solution

Which is the best solution for this problem?

Câu hỏi dạng phủ định

Khi có câu hỏi ở dạng phủ định, hãy dùng trợ động từ “do” khi không có bất kì trợ động từ hay động từ khiếm khuyết nào khác.

Ví dụ:

Dạng khẳng định: 

 • Who wants a pizza?

Ai muốn ăn pizza?

Dạng phủ định:

 • Who doesn’t want a pizza?

Ai không muốn ăn pizza?

Luyện tập

Chọn đáp án đúng.

1._____ is that? I have never met him before.

 1. What

 2. Where

 3. Who

 4. When

2. You must be a new student. _____ are you from?.

 1. When

 2. Who

 3. How

 4. Where

3. _____ are you coming? Everyone is waiting for you. 

 1. When

 2. Where

 3. What

 4. Which

4. _____ time is it? It’s 3:00 pm.

 1. When

 2. Where

 3. Whose

 4. What

5.  _____ did you get here? By bike.

 1. When

 2. How

 3. Who

 4. What

Đáp án: 1. C, 2. D, 3. A, 4. D, 5. B.

Bài học về đại từ nghi vấn sẽ dừng ở đây sau phần bài tập. Tuy đơn giản nhưng các bạn đừng quên ôn tập lại để củng cố các kiến thức nhé! Vẫn còn rất nhiều điểm ngữ pháp khác ở website chúng mình, mong các bạn đón xem.

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Phân biệt Many, Much, A lot of và Lots of
Phân biệt Many, Much, A lot of và Lots of

Many, Much, A lot of và Lots of rất dễ bị nhầm lẫn vì nghĩa chung của các từ này là “nhiều”. Bài học hôm nay sẽ giúp các bạn cách phân biệt các từ...

Sở hữu cách trong tiếng Anh
Sở hữu cách trong tiếng Anh

Sở hữu cách là một trong những kiến thức cơ bản của ngữ pháp tiếng Anh. Đối với các bạn vừa làm quen với tiếng Anh, việc hiểu rõ điểm ngữ pháp này...

Danh từ không đếm được trong tiếng Anh
Danh từ không đếm được trong tiếng Anh

Danh từ không đếm được là một loại danh từ đặc biệt trong tiếng Anh. Đối với các bạn ở trình độ A1 và mới tập làm quen với tiếng Anh, các bạn chỉ...

Cách sử dụng So sánh hơn và So sánh nhất
Cách sử dụng So sánh hơn và So sánh nhất

Bài học hôm nay sẽ là cách sử dụng so sánh hơn và so sánh nhất. Nếu bạn muốn những kiến thức cơ bản nhất của điểm ngữ pháp này, đừng bỏ qua bài học...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat