Bài Tập Trình Độ B1

Bài 1: Wie sagt man in einer Diskussion? (các phương cách giao tiếp trong 1 buổi thảo luận)
Bài 1: Wie sagt man in einer Diskussion? (các phương cách giao tiếp trong 1 buổi thảo luận)

Glaubst du glauben Sie, dass..? Was denkst du denken Sie, dass...? Wie findest du finden Sie, dass...?

Bài 2: Reflexivpronomen (đại từ phản thân)
Bài 2: Reflexivpronomen (đại từ phản thân)

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 3: Konjunktiv II in der Vergangenheit
Bài 3: Konjunktiv II in der Vergangenheit

Setzen Sie das Verb in den Konjunktiv II der Vergangenheit.

Bài 4 : Động từ phản thân
Bài 4 : Động từ phản thân

Reflexive Verbs with Accusative ONLY. Reflexive Verbs with Accusative OR Dative

Bài 5 : Prepositionen
Bài 5 : Prepositionen

Welche Artikel-/Pronomenform ist in den folgenden Sätzen richtig?

Bài 6 :Relativesätze/Berufe
Bài 6 :Relativesätze/Berufe

Trung tâm đang tìm ra các cách Relativesätze/Berufe học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 7 : Perfekt
Bài 7 : Perfekt

Perfekt. Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 8 :Welches Wort passt in welchen Satz?
Bài 8 :Welches Wort passt in welchen Satz?

Trung tâm đang tìm ra các Welches Wort passt in welchen Satz? cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat